Dwa zobowiązania uczestnika wycieczki, związane z dokumentami i wizami są wyrażnie opisane w Warunkach Uczestnictwa:

  1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokumenty i wizy niezbędne do udziału w imprezie.
  2. Uczestnik zapoznany jest z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.